Luonnonlapsi ry:n esittely

Teemoina toiminnassa mm:

  • Ekologiset kulutusvalinnat
  • Henkiset arvot aineellisten arvojen rinnalla
  • Kasvattajan itsekasvukysymykset
  • Luonnonmukainen ravinto
  • Perheen kokonaisvaltainen hyvinvointi
  • Terve elinympäristö
  • Vaihtoehtoinen terveydenhoito
  • Vaihtoehtoinen vanhemmuus
  • Yhteisöllisyys ja yhteisvastuu

“Vuosien varrelta Luonnonlapsen varttuessa”, historia 1999-2004

Luonnonlapsi ry:n 5-vuotis juhlavuoden tiimoilta sain pyynnön kirjoittaa yhdistyksen synnystä, sen alkuvaiheista ja kehityksestä. Yhtenä yhdistyksen kolmesta perustajajäsenestä olen ollut mukana yhdistyksen syntyvaiheissa ja sen saattamisessa maailmalle.

Nyt on kulunut viisi vuotta siitä, kun Luonnonlapsi ry sai alkunsa. Kun muistelen tuota alkua niin mieleeni palautuu hetki, jolloin olin kävelyllä talvisen kuulaalla metsätiellä Sipoossa, samalla pohdiskellen, mitä elämässä tuntuisi nyt mukavalta tehdä. Silloin, kuin annettuna, sain idean vaihtoehtoisen lapsilehden tekemisestä. Se tuntui heti innostavalta. Suomessahan ei sellaista ollut ja tuntui, että sille voisi olla tarvetta.

Idea lehdestä lähti käytännössä etenemään, kun ehdotin ystävälleni Lehtoselle, josko alkaisimme tehdä vaihtoehtoista lapsilehteä yhdessä. Hän innostui asiasta heti. Hän kertoi nähneensä vast`ikään unen, jossa hänelle oli tarjottu tilattavaksi vaihtoehtoista lapsilehteä, mistä hän unessa ilahtuikin kovin. Lehden tilauslistassa oli ollut niin hänen nimensä kuin minunkin nimeni. Aamulla hän oli pettymyksekseen huomannut, että lehtiasia oli ollut “vain unta”. Uni muuttui kuitenkin todeksi ja niin alkoivat yhteiset suunnittelupalaverit ja käytännön asioiden järjestelyt.

Lehden taustaorganisaatioksi päätettiin perustaa rekisteröity yhdistys. Sen kautta oli mahdollisuus järjestää myös muuta aiheeseen liittyvää toimintaa, jota oli jo ehditty ideoida lehden suunnittelun yhteydessä. Yhdistys saatiin perustettua, kun kolmanneksi perustajajäseneksi tuli mieheni. Yhdistyksen ja lehden nimi – Luonnonlapsi – tuntui heti lähes itsestäänselvyydeltä tultuaan esille muutamien vaihtoehtojen joukosta.

Ideasta käytäntöön, Luonnonlapsen lapsuusvuodet

Asiat lähtivät rullamaan eteenpäin kuin hyvän haltian kantamina. Kun kerroimme yhdistyksestä ystävillemme, sukulaisillemme ja tutuillemme, tuli monista heistä yhdistyksen ensimmäisiä jäseniä. Pian saimme lainakäyttöön perus-PC:n lehden tekstien kirjoittamista ja tulostamista varten ja niin lehden teko pääsi konkreettisesti alkuun. Lähi- ja ystäväpiiristämme saimme apua lehden kuvitukseen ja juttujen tekemiseen. Ensimmäinen Luonnonlapsi-lehti ilmestyi syyskuussa 1999. Näitä ensimmäisiä lehtiä kopioitiin noin 50 kappaletta. Lehden tekoon tuli lisää kantavuutta, kun lehteen löytyi asiantuntijoita pitämään vakiopalstoja homeopatiasta, yrteistä ja käsitöistä ja kun yhä uusia kirjoittajia tuli mukaan.

Parin ensimmäisen vuoden ajan lehtien taitto tehtiin käsin leikkaa-teippaa-systeemillä. Lehdet valokopioitiin itse Yliopistopainossa Helsingissä ja ne postitettiin “käsityönä”. Sitten avautui mahdollisuus siirtyä taitto-ohjelmapohjaiseen lehdentekoon ja digitaaliseen painatukseen painotalossa, oli kevät 2002. Painosmäärät olivat tuolloin nousseet alkuaikojen muutamista kymmenistä jo kolmen-, neljänsadan kappaleen painoksiin.

Lehdenteon ohessa myös yhdistyksen muu toiminta sai muotoaan ja kehittyi. Ensimmäiset paikallisryhmät perustettiin aktiivisten jäsenten toimesta eri puolille Suomea, aivan ensimmäinen Turkuun. Paikallisryhmien toiminnan ideana on ollut muun muassa koota lasten vaihtoehtoisesta ja luonnonmukaisesta kasvatuksesta, ravitsemuksesta ja terveydenhoidosta sekä perheiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista kiinnostuneet äidit ja isät lapsineen tapaamaan toisiaan ja jakamaan “vaihtoehtoisen elämäntavan” kokemuksia keskenään sekä kuulemaan alustuksia ja keskustelemaan mitä moninaisimmista kiinnostavista aiheista. Vuonna 2000 kokoontui neljä paikallisryhmää ympäri Suomea ja niissä oli tapaamisten aihepiireinä muun muassa pienen lapsen ravinto, kasvisruoan valmistus sekä kädentaidot (pehmeän pikkunuken valmistus). Nykyisin, vuonna 2003/2004 paikallisryhmiä on Espoossa, Hyvinkäällä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Tampereella ja Turussa. Paikallisryhmien tapaamisien aiheina ovat / ovat olleet muun muassa lasten flunssan luonnonmukainen kotihoito, kantoliinat ja kestovaipat osana perheen arkea, intiaanisokeri ja -suola, vaihtoehtohoitoesittelyt, naisen elämään kuuluvat asiat: kestositeet, kierron seuranta, kuukautiskerääjät; aktiivinen ja luonnonmukainen synnytys sekä lasten kotiopetus ja kotona oppiminen vaihtoehtona kouluopetuksen rinnalle. Paikallisryhmien toiminnan yhtenä lähtökohtana on, että tapaamisiin ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet, eli ryhmään osallistuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.

Vuoden 2000 syyskuussa perustettiin internetiin Luonnonlapsi ry:n ylläpitämä keskusteluryhmä “Luonnonlapsipiiri” muutamien yhdistyksen jäsenten ehdotuksesta. Se sai nopeasti suuren suosion. Tällä hetkellä Luonnonlapsi-nettipiirissä on jäseniä lähemmäs kolmesataa. Nettipiirin jäsenyys ei edellytä jäsenyyttä Luonnonlapsi ry:ssä, vaikka monet piirin jäsenistä ovatkin myös yhdistyksen jäseniä. Keskustelu käy vilkkaana mitä moninaisimmista aiheista. Vaipaton lapsuus, lapsen luonnonmukainen ravitsemus, imetysasiat, vaihtoehtoiset hoitomuodot, rokotuksiin liittyvät kysymykset, kasvatuskysymykset yms. saavat piiriläiset vaihtamaan kokemuksiaan ja näkemyksiään toistensa kanssa. Luonnonlapsi-nettipiirin henkenä on alusta asti ollut se, että nettipiirissä jäsenet pyrkivät kunnioittamaan toistensa näkemyksiä ja keskustelemaan rakentavasti eri aihepiireistä vaikka näkemykset saattavat erota toisistaan hyvinkin voimakkaasti. Piirin mottona onkin ollut: Keskustellaan myönteisessä hengessä!

Yhdistyksellä on vuoden 2001 alusta alkaen ollut myös oma jäsenkirjasto, josta jäsenet voivat postin kautta lainata kirjoja. Jäsenkirjaston kirjat käsittelevät yhdistyksen toimintaan liittyviä asioita, kuten lasten kasvua/kasvatusta, ravitsemusasioita, filosofisia ja elämännäkemyksellisiä kysymyksiä jne.

Vuosien mittaan yhdistys on järjestänyt myös valtakunnallisia Luonnonlapsi-tapaamisia ja -koulutuspäiviä. Näitten kokoontumisten aiheina ovat olleet esimerkiksi erilaiset ravitsemukseen ja terveyteen liittyvät aiheet, vuorovaikutustaidot, luovat harjoitukset kuten maalaus ja piirustus sekä kädentyöt ja tietenkin ihan vaan yhdessä leppoisasti oleminen ja toisiimme tutustuminen.

Toimintansa alusta alkaen yhdistys on harjoittanut myös hyväntekeväisyystoimintaa. Vähintään 15 % yhdistyksen jäsenmaksutuloista tilitetään vuosittain lasten hyväntekeväisyystyöhön. Vuosien mittaan hyväntekeväisyyskohteita on ollut sekä koti- että ulkomailla. Ensimmäinen kohde (1999) oli Pelastakaa lapset ry:n Kosovon kohde. Vuonna 2002 hyväntekeväisyyskohde oli Imetyksen tuki ry (entinen Vauvamyönteisyys ry).

Nykyisellään yhdistys tarjoaa lehden ja varsinaisen yhdistyksen toiminnan lisäksi jäsenetuina myös alennuksia erilaisista tuotteista ja palveluista yhteistyönä “luonnonlapsihenkisten” yritysten kanssa.

Luonnonlapsi ry:n jäsenmäärä yhdistyksen ensimmäisenä toimintavuotena, vuonna 1999, oli noin 40 jäsentä. Vuoden 2000 lopussa jäsenmäärä oli 107 jäsentä ja nyt vuoden 2003 lopussa jäsenmäärä oli 186.
Yhdistys on esitellyt ja tehnyt tunnetuksi toimintaansa esimerkiksi Minä Olen -messuilla ja Lapsimessuilla Helsingissä sekä Luomurakentaja-messuilla Helsingissä ja Tampereella. Yhdistystä koskevia lehtijuttuja on tehty Vihreä Lanka -lehteen, Kaks’Plus -lehteen, Helsingin Sanomien viikkoliitteeseen sekä Me Naiset -lehteen. Yhdistyksestä on tehty myös lyhyt radiojuttu paikallisradioon Tampereella.

Näitä kaikkia edellä kerrottuja asioita ovat kehittäneet, toteuttaneet ja hoitaneet niin yhdistyksen hallituksessa toimineet jäsenet, toimituksen/lehtityöryhmän jäsenet, lehden vapaaehtoisina avustajina toimineet ihmiset kuin yhdistyksen muut jäsenet sekä joukko Luonnonlapsiasian “muuten vaan” läheiseksi kokeneita ihmisiä kukin omalla tärkeällä panoksellaan.

mv_Logo