Luonnonlapsi ry:n hallitus päätti syyskuun kokouksessaan vuoden 2000 hyväntekeväisyyskohteeksi Pelastakaa Lapset ry:n Sortavalan kohteen.

Lapsien kädet

Sortavalan kaupungissa on n. 37.000 asukasta. Asukkaat ovat aiemmin saaneet elantonsa pääasiassa kaupasta ja maataloudesta, mutta uuden ajan myötä sovhooseja on lakkautettu ja kaupungissa on paljon työttömyyttä. Perheiden isät ja äidit ajautuvat alkoholismiin ja käyttävät yhä enemmän myös huumeita, mikä johtaa perheiden hajoamiseen ja lasten huostaanottoihin. Taloudellinen ahdinko ajaa nuoret tytöt ja tavalliset työssäkäyvät naiset prostituutioon.

Sortavalassa Pelastakaa Lapset ry asuttaa kolmea lastenkotia sekä invalidilasten kuntoutuskeskusta. Puutetta on kaikesta, aivan perustaropeista, lämpimästä vedestä alkaen. Lastenkodit eivät selviä yksin ongelmastaan Ðlapset ja nuoret tarvitsevat toivon kipinän paremmasta huomisesta. Sortavala on Venäjän mittapuiden mukaan edistyksellinen lastenkotitoiminnassaan ja siellä on syntynyt aito kiinnostus lasten asioihin. Resursseista on kuitenkin pulaa ja lastenlaitoksiin olisi humanitaarisen avun lisäksi saatava vietyä myös lastensuojelun osaamista.

Avustuksen turvin Pelastakaa Lapset ry pyrkii tarjoamaan Sortavalan lapsille edellytykset mahdollisimman tasapainoiseen elämään huolimatta vaikeista olosuhteista. Avustuksia käytetään mm. leluihin, remontteihin, kalusteisiin, lääkkeisiin, kuntoutusvälineisiin sekä hygienia- ja sairaalatarvikkeisiin.

Romanian kodittomat lapset

Vuoden 2001 hyväntekeväisyyskohde päätettiin Luonnonlapsi ry:n hallituksen kokouksessa 3.6.2001. Kohteeksi valittiin Romanian kodittomien lasten auttamiseen suunnattu hanke: “The Ecological Project Boteni Contesti”.

Hanke on nykyään osa For Mother Earth (“Äiti Maan Puolesta”) -järjestön kansainvälistä toimintaa ja sitä johtaa romanialainen Aurel Duta.

Hanke on perustettu alkujaan vuonna 1994. Sen idea on tuottaa terveellistä ruokaa Romanian eri hyväntekeväisyysorganisaatioiden hoivissa oleville lapsille. Hanketta toteutetaan tilalta, joka sijaitsee köyhässä Botenin kylässä Contestin kunnassa noin 50 km länteen Bukarestista.

Tilalla viljellään luonnonmukaisesti 1.5 hehtaarin maa-aluetta, jota voidaan laajentaa 3:een hehtaariin saakka. Hanke on osa paikallista yhteisöllisyyttä ja se tarjoaa köyhän alueen lapsille arvokkaita resursseja niin luonnonmukaisen maanviljelyksen oppimisessa kuin kaikilla niillä elämänalueilla, joita hankkeessa mukana olevat vapaaehtoistyöntekijät voivat heille tarjota ja mahdollistaa esimerkiksi terveyden, liikunnan ja taiteen alueilla.

Romaniassa orpolasten elämää edistävät järjestöt eivät yleensä pysty tarjoamaan lapsille tulevaisuutta sen jälkeen kun nämä ovat täyttäneet 18 vuotta. “The Ecological Project Boteni Contesti” -hanke paitsi mahdollistaa ruohonjuuritason osallistumisen niin myös voi myöhemmin tarjota työpaikan nykyisille orpolapsille ja katulapsille.

Imetyksen Tuki ry

Vuoden 2002 avustuskohteeksi yhdistyksen hallitus on päättänyt suomalaisen Imetyksen tuki ry:n (ent. Vauvamyönteisyys ry eli Vamy). Avustussumma on suuruudeltaan 467 euroa ja se luovutettiin Imetyksen tuki ry:lle kesäkuussa 2003.

Imetyksen tuki ry:n tavoitteena on edistää, tukea ja suojella imetystä ja imetysmyönteisiä asenteita. Imetyksen tuki ry, aikaisemmalta nimeltään Vauvamyönteisyys ry – Gynna babyn rf, on imetystukea antava yhdistys, joka on aloittanut toimintansa WHO:n ja Unisefin vauvamyönteisyysohjelman hengessä 1996. Yhdistyksen tavoitteena on edistää, tukea ja suojella imetystä ja imetysmyönteisiä asenteita.

Yhdistyksen jäsenkunta koostuu ihmisistä, joita imetys koskettaa – imettäviä ja imettäneitä äitejä, terveydenhoitoalan ammattilaisia, imetystukihenkilöitä, perheenjäseniä. Jäsenten lukumäärä on lähes 300, mutta toimintamme koskettaa vielä paljon suurempaa joukkoa suomalaisia lapsiperheitä. Suomen noin 30 imetystukiryhmässä on vuosittain tuhansia kävijöitä (tilastoimissamme 11 ryhmässä v. 2002 kävijöitä oli yli tuhat), puhelinneuvontaa ja -tukea annettiin viime vuonna yli 500 puhelun verran.

Yhdistyy toimii vapaaehtoisvoimin, äidiltä äidille -periaatteella, julkaisten imetyksestä kertovaa materiaalia (pääasiassa Imetysuutisia-lehdessään), järjestämässä koulutusta sekä pitämällä yllä valtakunnallista imetystukipuhelinta, omia imetystukiryhmiään ja järjestämällä yhteyksiä ryhmien välillä.

Pelastakaa Lapset ry – Sortavala