Vuoden 1999 avustuskohteeksi yhdistyksen hallitus valitsi Pelastakaa Lapset ry:n Kosovon kohteen.

Pelastakaa Lapset ry:n projektitiivistelmä Kosovon avustuskohteesta

Tanskan Red Barnet (Pelastakaa Lapset) perustaa pakolaiskeskuksissa ja yksityismajoituksessa asuville Kosovon pakolaislapsille tarkoitetun lapsiohjelman Shkoderin läänissä, johon kuuluu Shkoderin kaupunki ja 15 ympäröivää kuntaa. Red Barnet tekee yhteistyötä kansainvälisten kansalaisjärjestöjen ja Shkoderin paikallisviranomaisten kanssa. Toukokuussa 1999 on yli 451 000 etnistä albaania tullut Kosovon rajan yli Albaniaan, ja noin 50 000 pakolaista on jäänyt Shkoderin lääniin. Arvioiden mukaan puolet 6 pakolaisista on lapsia.

Lapset

Red Barnet anoo 2 000 000 Tanskan kruunun suuruista tukea allianssin muilta jäsenjärjestöiltä, rahastoilta ja keräysvaroista pakolaislapsille tarkoitettujen lapsikeskusten perustamiseen ja toimintaan Shkoderin läänissä. Lapsikeskukset perustetaan vuodeksi ajanjaksolle 1.6.1999-1.6.2000. Kohderyhmänä on 2000 1-17 -vuotiasta Shkoderin läänissä oleskelevaa Kosovon pakolaislasta ja -naista.

Lapsiohjelman tavoite ja toiminta

Keskusten lapsiohjelman tavoitteena on lieventää niiden väkivaltaisten kokemusten seurauksia, joita lapset ovat joutuneet kokemaan Kosovossa, paon aikana ja pakolaisena ollessaan, tukemalla ja vahvistamalla pakolaislapsia ja heidän vanhempiaan. Red Barnet haluaa edistää pakolaisarkipäivän normalisoimista antamalla pakolaislapsille turvalliset ja vakaat puitteet, mm. mahdollisuuden lasten oikeuksia koskevaan tiedonsaantiin, opetukseen ja luovaan kehitykseen.

Haetut varat suunnitellaan käytettäväksi paikallisten lastentarhojen ja koulujen korjaamiseen ja laajentamiseen, lastenhuoneiden perustamiseen pakolaiskeskuksiin tai telttaleireihin. Suunnitelmissa on perustaa viisi lapsikeskusta. Lapsikeskuksissa tarjotaan lastentarhatoimintaa pienille lapsille ja opetusta ja vapaa-ajantoimintaa suuremmille lapsille. Lapset saavat keskuksissa myös terveellisen välipalan. Vauvaikäisten äideille annetaan neuvontaa ja opastusta, ja naisille järjestetään toimintaa iltaisin, jolloin he voivat kokoontua keskusteluryhmiin tai rentoutua käsityön parissa. Kuukausittain järjestetään erityistä toimintaa vuodenajan mukaan, esim. vene- ja rantaretkiä tai uskonnollisiin juhlapyhiin tai muihin merkkipäiviin liittyviä tapahtumia.

Pedagogisesta toiminnasta vastaa hyvin koulutettu henkilökunta, jolle järjestetään lisäkursseja pedagogiikassa ja psykologiassa.

Lisäksi varataan tukea lapsiperheille, joilla on erityistarpeita, esim. sellaisille perheille, joissa on erityisistä sairauksista tai traumoista kärsiviä lapsia tai raskaana ja synnyttämässä olevia naisia.

Sosiaaliseen toimintaan sisältyy lastentarhatoimintaa 3-6 -vuotiaille, opetus- ja vapaa-ajantoimintaa 7-18 -vuotiaille sekä toimintaa vauvaikäisten äideille. Naiset voivat myös käyttää keskuksia vapaa-ajan toimintaan iltaisin.

Red Barnet -järjestön työn perusta

Red Barnet -järjestön työn perusta ja lähtökohta on YK:n yleissopimus lasten oikeuksista. Sopimuksen tarkoituksena on turvata jokaiselle lapselle oikeus henkiinjäämiseen, kehittymiseen, suojeluun ja demokraattiseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen ilman minkäänlaista lapsen sukupuoleen, rotuun, uskontoon tai poliittisiin mielipiteisiin perustuvaa erottelua. Albania on ratifioinut sopimuksen 28. maaliskuuta 1992, mikä tarkoittaa sitä, että maa on sitoutunut toimimaan sopimuksen linjausten ja perusperiaatteiden mukaisesti. Sopimuksen johdannossa korostetaan, “että jokaisen lapsen tulisi kasvaa perheessä onnellisuuden, rakkauden ja ymmärtämyksen ilmapiirissä”.

Red Barnet asettaa etusijalle sellaiset toimet, jotka on suunnattu erityisesti huolenpitoa vailla oleville lapsille ja muille lapsiryhmille, joiden eloonjääminen ja kehitys on uhattuna. Albaniassa Red Barnet -järjestön työ suuntautuu pakolaislasten ja paikallisten hädänalaisten lasten tukemiseen ja suojeluun (sopimuksen 22. Artikla).

Lapsiohjelman organisointi ja kesto

Red Barnet -järjestöllä on vuodesta 1992 lähtien ollut Albanian työ- ja sosiaaliministeriön hyväksyntä toimeenpanevana kansainvälisenä kansalaisjärjestönä. Järjestöllä on vuodesta 1993 lähtien ollut Shkoderissa paikallistoimisto, jonka henkilökuntaan kuuluu sekä ulkomaisia että paikallisia työntekijöitä. Red Barnet tekee yhteistyötä läänin ja kunnan viranomaisten kanssa. Kriisin kärjistyttyä vuoden 1999 huhtikuussa yhteistyötä ja koordinointia harjoitetaan myös UNHCR:n ja monien äskettäin perustettujen kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

Pelastakaa Lapset ry – Kosovo