Toiminnan perusteista

Yhdistyksen perustamisvaiheessa muotoutuivat myös ajatukset yhdistyksen toiminnan perusteista. Niitä olivat ja ovat edelleen elämän ja luonnon kunnioittaminen, rakkauden tuominen tekoihin, henkisten arvojen tuominen aineellisten rinnalle, yksilön kunnioitus, yhteisöllisyys ja yhteisvastuu. Näiden ajatusten tarkoitus on antaa viitekehys yhdistyksen kulloisellekin toiminnalle. Ne ovat ikään kuin sitä syvää valtamerta, joka muodostaa yhdistyksen henkisen ja eettisen pohjan. Yhdistyksen konkreettinen toiminta näkyy sitten kuten mainingit, aallot, laineet ja väreilyt valtameren pinnalla. Se, kuinka nämä toiminnan perustana ja sen taustalla olevat ajatukset kunakin aikana käytännössä ilmenevät, riippuu luonnollisesti siitä, millä tavalla kulloinkin toiminnassa mukana olevat ihmiset niitä toteuttavat. Jokainen meistä on ainutlaatuinen ja tuo oman erityisen laatunsa mukaan myös yhteiseen toimintaan ja siitä syntyy kokonaisuus joka on jatkuvasti elävä ja muuntuva, kuin tuo valtameren pinta.

Yhdistyksen toiminnan aihepiiri on hyvin laaja; se kattaa muun muassa lasten vaihtoehtoisen ja luonnonmukaisen kasvatuksen, ravitsemuksen ja terveydenhoidon, vanhempien omat voimavarat ja itsekasvukysymykset sekä perheen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin. On tarkoitus, että ihminen, niin lapsi kuin aikuinen, otetaan yhdistyksen toiminnoissa huomioon kokonaisuutena, jolla on fyysisen kehon lisäksi myös sielullinen/psyykkinen ja henkinen olemus. Tällä henkisellä ja sielullisella olemuksella ei tarkoiteta minkään tietyn henkisen tai uskonnollisen suuntauksen mukaista käsitystä, vaan sellaista yleistä lähtökohtaa, että ihminen tunnistetaan kokonaisuutena henkisine, sielullisine, mielellisine ja aineellisine olemuksinensa. Mukaan mahtuu useita näkemyksiä. Yhdistyksen toiminnan sisältö on kuin elämä itse, sitäkään ei voi rajata yhteen muottiin tai malliin ja sitten sanoa: juuri tällaista tämän/kaiken pitää olla. Erilaisuus voi olla elämää rikastuttavaa ja täydentävää. Yhdistyksen toimintaa leimaakin suvaitsevaisuus, moni-ilmeisyys ja monimuotoisuus.

Yhdistys on ollut ja on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton. Jokaisella ihmisellä on oma kokemuksensa ja näkemyksensä asioista ja yhdistyksen yhtenä tarkoituksena on välittää näitä erilaisia kokemuksia ja näkemyksiä muun muassa lehden kautta ja toiminnassaan. Tuoda esille erilaisia vaihtoehtoja, ideoita ja näkemyksiä siitä, miten asioita voi tehdä niin monella tavalla. Jokainen voi sitten halutessaan kuulostella itseään, löytyykö yhdistyksen piiristä sellaisia impulsseja, joita haluaisi lähteä toteuttamaan omassa elämässään ja vaikkapa omassa perhepiirissä. Yhdistys on se foorumi, jossa erilaiset ihmiset monenlaisine ajatuksineen ja näkemyksineen voivat kohdata toisensa kunnioituksen ja suvaitsevaisuuden hengessä.

Vuosien varrella yhdistyksen toiminnassa aktiivisesti mukana olleita on ilahduttanut suuresti se runsas myönteinen palaute, jota on saatu yhdistyksen toiminnasta niin jäseniltä kuin muiltakin asian kanssa tekemisissä olleilta. Nämä kannustavat palautteet ovat tuoneet arjen aherruksessa varmuuden siitä, että Luonnonlapsella on oma tärkeä paikkansa tässä alati muuntuvassa maailmassa.

Tässä yhteydessä tahdon lausua lämpimät kiitokseni kaikille Luonnonlapsi-toiminnassa mukana olleille ja edelleen oleville, yhdistyksen jäsenille, hallituksen jäsenille, lehden tekijöille, avustajille ja kaikille teille, jotka olette omalta osaltanne kantaneet Luonnonlapsi ry:n toimintaa eteenpäin näinä vuosina. Samalla tahdon myös toivottaa Sydämelliset Onnittelut Luonnonlapsi ry:lle 5-vuotis juhlavuotenaan sekä monia, monia uusia ja tapahtumarikkaita toimintavuosia!